XIN TRÂN THÀNH CÁM ƠN

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

THÀNH CÔNG CỦA BẠN

 

LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

 

Câu Chuyện Về Chúng Tôi

SẮP DIỄN RA

CHÚNG TÔI TẠI ĐÂY

Triển lãm Quốc tế về Công nghệ LED/OLED
& Bảng quảng cáo Kỹ thuật số 2019

Ban Tổ Chức: EXPORUM

Thời Gian : 

Ngày 23 – 25, Thánh 05, 2019, 9:30 AM

Where: 

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), District 7, Ho Chi Minh City.

ĐĂNG KÝ THAM QUAN