Triển lãm Thương mại hàng đầu khu vực Việt Nam về ngành Công nghiệp Dịch vụ Ô Tô hướng tới mục tiêu khách hàng từ Việt Nam

Phiên bản thứ ba của Automechanika Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 28/02/2019. Với chương trình 3 ngày này nhằm mục đích trở thành triển lãm thương mại hàng đầu khu vực về ngành công nghiệp dịch vụ ô tô hướng đến mục tiêu khách hàng thương mại từ Việt Nam.

Đăng Ký Tham Quan

 Chia Sẻ Sự Kiện